Pozivaju se građani da izvrše uvid u birački spisk

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Prokuplja, na osnovu koga će se 16. januara 2022. godine održati republički referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, izložen je na uvid u Gradskoj upravi grada Prokuplja – Odeljenje za opštu upravu, Prokuplje, Nikodije Stojanovića br 2. kancelarija br. 40.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podnosi se Gradskoj upravi grada Prokuplja, u pisanom obliku na adresu: Gradska uprava grada Prokuplja, Nikodije Stojanovića br. 2, 18 400 Prokuplje ili neposredno u službenoj prostoriji Gradske uprave, kancelarija br. 40, telefon br. 027/329-377 i e-mail: [email protected] i [email protected] .

Građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Prokuplja mogu izvršiti uvid u birački spisak, svakog radnog dana od 7 do 15 sati i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku najkasnije 31.12.2021. godine, nakon čega se birački spisak zaključuje.

Posle zaključenja biračkog spiska, odnosno od 1. do 12. januara 2022. godine u 24,00, zahtev za promene u Jedinstvenom biračkom spisku mogu podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave neposredno ili preko Gradske uprave grada Prokuplja, po mestu prebivališta.

Građani mogu od raspisivanja referenduma do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, najkasnije 25. decembra 2021. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će glasač na predstojećem republičkom refererendumu glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja).

Birači koji imaju boravište u inostranstvu ovavešatvaju se da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije do 25.12.2021. godine, mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu glasati u inostranstvu.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Gradske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana registarskog broja lične karte.

Izvor: Grad Prokuplje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Copy link
Powered by Social Snap