Stižu rešenja o porezu na registrovano oružje

Poreska uprava Republike Srbije objavila je da je u toku dostava rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2021. godinu. Sva rešenja biće predata pošti 1. decembra 2021. godine.

“U skladu sa članom 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji rešenja će se smatrati dostavljenim 15. dana od dana predaje pošti, odnosno 16. decembra 2021. godine. Rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja”, navodi se u saopštenju.

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja.

Porez na registrovano oružje rešenjem utvrđuje Poreska uprava, na osnovu podataka koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je izdalo oružani list za držanje, odnosno kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja. Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu za svaki komad oružja.

Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola, iznosi 3.790, dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje – 18.870 dinara. Za automatsku pušku porez iznosi 13.960 dinara, a za poluautomatsku 5.600 dinara.

Podsetimo, poreski obveznici do kraja ovog meseca imaju još dve obaveze prema Poreskoj upravi.

Poslednji dan u mesecu, odnosno 30. novembar, treba da u svoj kalendar upišu svi koji imaju obavezu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za oktobar 2021. godine. Takođe, 30. novembar je poslednji rok za plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Sve poreske obaveze proveravaju se na dva mesta: u filijali poreske uprave u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, i u lokalnoj poreskoj administraciji u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica.

Ukoliko poreski obveznici imaju nedoumice u vezi sa plaćanjem dugovanja, sve svoje poreske obaveze mogu proveriti i online ukoliko poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat, i to putem portala ePorezi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Copy link
Powered by Social Snap