Opština Kuršumlija i ove godine obezbedila stipendije za kuršumlisjke studente i učenike srednjih škola

Stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija (za izbegla i raseljena lica-boravište).

  • Da bi ostvarili pravo na stipendiju učenici i studenti moraju da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija( za izbegla i raseljena licaboravište), da ukupan mesečni prihod članova porodice učenika odnosno studenta ne prelazi iznos prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Repubičkog zavoda za statistiku u trenutku objavljivanja konkursa ili da ukupan mesečni prihod članova porodice učenika odnosno studenta ne prelazi iznos od jedne ipo prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa ukoliko porodica ima troje i više dece.
  • Pravo na stipendiju nema student koji je u radnom odnosu, student na master studijama i specijalističkim strukovnim studijama, student/učenik koji je pravo na stipendiju ili kredit ostvario odlukom Ministarstva prosvete ili nekog drugog državnog organa ili fonda, student koji je navršio 26 godina života, kao ni učenik koji ima više od 8 neopravdanih izostanaka u školskoj 2021/2022 godini.
  • Prilikom prijavljivanja na konkurs učenici i studenti su dužni da prilože:

-prijavu za dodelu stipendije sa osnovnim podacima o učeniku/studentu,

-potvrdu srednje škole/ visokoškolske ustanove da učenik/ student redovno pohađa nastavu i da je prvi put upisan u određeni razred/ godinu u tekućoj godini ( za apsolvente potvrda da je u školskoj 2020/2021 upisao završnu godinu studija), -uverenje o zajedničkom (porodičnom) domaćinstvu,

-dokaz o prosečnom mesečnom prihodu svih članova porodice za zadnja 3 meseca koji prethode danu raspisivanja konkursa, a za nezaposlene uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje odnosno uverenje PIO fonda,

-dokaz da student nije u radnom odnosu( uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje odnosno uverenje PIO fonda),

-fotokopiju lične karte ili uverenje o mestu prebivališta( za izbegla i raseljena lica dokaz o boravištu), -potvrda srednje škole o broju nepravdanih izostanaka do momenta podnošenja prijave na konkurs,

– tri primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog ugovora o učeničkoj stipendiji,odnosno tri primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskoj stipendiji,

– kopiju kartice tekućeg računa studenta. Učenici i studenti koji su ispunili uslove konkursa ostvaruju pravo na stipendiju u trajanju od 10 meseci, a apsolvetni u trajanju od 4 meseca. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi opštini Kuršumlija- Komisiji za učeničke i studentske stipendije opštine Kuršumlija, u informaciono – uslužnom centru, počev od 01.10.2021.godine do 15.10.2021.godine za učenike srednjih škola, odnosno od 01.11.2021.godine do 15.11.2021. godine za studente.

 Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 Napomena: Srednje škole sa teritorije opštine Kuršumlija su dužne da opštini Kuršumlija – Računovodstvu opštinske uprave do 5. u mesecu za prethodni mesec dostave podatke o broju neopravdanih izostanaka za učenike koji su ispunili uslove konkursa i ostvarili pravo na opštinsku stipendiju a imaju više od 8 neopravdanih izostanaka, što će se regulisati posebnim ugovorom.

Opština Kuršumlija će obustaviti isplatu stipendije ukoliko se utvrdi da određeni učenik ima više od 8 neopravdanih izostanaka u školskoj 2021/2022 godini.

  • Učenici koji pohađaju srednje škole van teritorije opštine Kuršumlija i koji ispune uslove konkursa i ostvare pravo na opštinsku stipendiju biće u obavezi da do 5. u mesecu za prethodni mesec dostave potvrdu srednje škole o broju neopravdanih izostanaka, u protivnom ista će im se obustaviti.

izvor: opština Kursumlija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Copy link
Powered by Social Snap