Na današnji dan napadnuta je Kraljevina Jugoslavija

Događaji od 27. marta u Kraljevini Jugoslaviji: puč, nova Vlada generala Simovića, demonstracije protiv sporazuma sa Trojnim paktom, razbesnele su Adolfa Hitlera.

On je istog dana zakazao »Savetovanje o Jugoslaviji«, u Berlinu sa najvišim nemačkim vojnim rukovodiocima, gde je saopštio svoju odluku da se što pre napadne Jugoslavija i da se uništi kao država.

80 godina od 27. martu, dan kada su se mnoge stvari promenile

 

Nemačka Vrhovna komanda kopnene vojske je 30. marta izdala naređenje za napad na Jugoslaviju, pod šifrom „Direktiva-25“, a istovremeno je izdato naređenje za napad na Grčku, pod šifrom »Marita«. Pored toga, bilo je dogovoreno da u ovom napadu učestvuju Italija i Mađarska, s tim da Rumunija i Bugarska — čije su teritorije služile za koncentraciju nemačkih trupa — štite nemačku pozadinu od eventualne intervencije SSSR-a i da bugarske trupe, u slučaju potrebe, uzmu učešća i u operacijama protiv Jugoslavije.

Hitlerova strategijska zamisao bila je da se koncentričnim napadom sa prostora Rijeka, Grac, s jedne, i iz rejona Sofije, s druge strane, prodre u Jugoslaviju opštim pravcem prema Beogradu s tim da se Makedonija odseče od ostale teritorije kako bi se onemogućilo eventualno povlačenje jugoslovenske vojske na jug i stvorila baza za preduzimanje nemačko-italijanske ofanzive protiv Grčke.

Napad na Kraljevinu Jugoslaviju je izvršen kopnenim, pomorskim i vazdušnim putem iz više pravaca. Nemačke trupe su prodrle za severozapada na teritoriju Kraljevine Jugoslavije iz pravca Austrije (tada već u sastavu Trećeg rajha), italijanske trupe su prodrle sa krajnjeg zapada, preko Dalmacije, mađarske trupe sa severa preko Bačke, Baranje i Slavonije, a na istoku su napala Bugarska. Albanske trupe zajedno sa italijanskom vojskom na jugu, preko Kosova i Metohije i Crne Gore. Dok je Rumunija ustupila nemačkim jedinicama svoju teritoriju.

Šestog aprila na Vaskrs, u 6:30 ujutru, sile Trećeg rajha su napale Kraljevinu Jugoslaviju. Njihove vazdušne snage su bombardovale Beograd koristeći 234 bombardera i 120 lovaca (ukupno 484 aviona), 6. i 7. aprila. Avioni su poleteli iz Beča (Cvolfašing, Viner Nojštat, Aspang), Graca i Arada. Beograd je bombardovan u četiri naleta 6. aprila, i ponovo 7, 11. i 12. aprila 1941. Upotrebljeno je oko 440 tona zapaljivih bombi.

Beograd je od napada iz vazduha branio elitni Šesti lovački puk lociran na zemunskom aerodromu i jedinice protivvazdušne odbrane Vazdušne zone Beograd. Ne zna se tačan broj aviona koje su oborili jugoslovenski piloti, ali se pominje da su oborili  između 42 i 48. U odbrani je grada je poginulo 11 jugoslovenskih pilota.

U bombardovanju Beograda 1941. poginulo je 2.274 ljudi. Porušeno je 627 zgrada, veoma oštećena 1.601 zgrada, delimično oštećeno 6.829 zgrada (uključujući deo zgrade Starog dvora). Teško je oštećena Vaznesenjska crkva u kojoj je bilo vernika koji su bili došli na jutrenje. Najznačajniji spomenik kulture, Narodna biblioteka sa 350.000 knjiga, uništena je već prvog dana bombardovanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Copy link
Powered by Social Snap