Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa načelnicima upravnih okruga i jedinicama lokalne samouprave, sprovodi proceduru javnog uvida u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

Procedura javnog uvida se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja i Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Prostorni plan Republike Srbije se izlaže na javni uvid u sedištima svih upravnih okruga, odnosno oblasti u Republici Srbiji.

Materijal koji se daje na javni uvid sadrži Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine sa sinteznim i tematskim kartama, grafičkim prilozima i referalne karte u razmeri od 1:300.000.

Nacrt plana sadrži namenu prostora, mrežu i sistem urbanih centara i ruralna područja, saobraćajnu i elektronsku infrastrukturu, vodoprivrednu i energetsku infrastrukturu, kao i plan turizma i zaštite prostora i životne sredine.

U materijalu je sadržan i izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

Materijal u digitalnom formatu može se preuzeti sa sajta ministarstva na – Javni uvid PPRS 2021-2035, a kompleti materijala u analognom formatu biće izloženi u svim sedištima upravnih okruga, odnosno i u sedištu Topličkog okruga, ul. Tatkova br. 2, u kancelariji br. 37.

Svim zainteresovanima za uvid u prostorni plan biće obezbeđena stručna pomoć pri tumačenju izloženih materijala svakog radnog dana u toku trajanja javnog uvida, uz strogo poštovanje mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID -19.

Javni uvid traje 30 dana odnosno od 5. aprila do 5. maja 2021. godine.

Sve primedbe i sugestije zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, prikupljene u toku trajanja javnog uvida, biće u skladu sa zakonom dostavljene Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije 5 dana od dana završetka javnog uvida.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju mesto, vreme, način i postupak održavanja javne sednice komisije za javni uvid, biće naknadno oglašeni.

Predmetni materijali biće dostupni javnosti i na internet adresi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180).

Za sva obaveštenja i informacije, možete se obratiti Ivani Stefanović i Oliveri Radoičić iz ovog ministarstva na sledeće kontakte: 011/3640-334, 011/3640-342, kao i e-mail: [email protected] i [email protected] Za potrebe aktivnosti na izradi i donošenju Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na raspolaganju je i e-mail: [email protected] , na koji možete dostaviti podnete primedbe u formi priloga.

Izvor. grad Prokuplje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Copy link
Powered by Social Snap